Vi är certifierade enligt PEFC™ (Promoting Sustainable Forest Management) samt FSC® (Forest Stewardship Council) vilka är spårbarhetsbevis för trä respektive socialt ansvarstagande avseende miljö. Denna märkning är vårt bevis och garanti för att virket i våra produkter kommer från ett hållbart skogsbruk.

gallery/stockar

PEFC™ verkar för ett uthålligt skogsbruk med god naturanpassning och stödjer användning av trä- och pappersprodukter som förnyelsebara och miljövänliga material och har genom sitt stöd från europeiska skogsbruket potential att bli en ledande standard för märkning av certifierade skogsprodukter. PEFC™ står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes och är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering.

FSC® står för Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC®. Certifierade företag följer FSC®:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC®:s varumärke. FSC®-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Information är hämtad från: www.pefc.se, 130829 och se.fsc.org, 130829.

Ett ansvarsfullt skogsbruk

gallery/stockar2
FSC logo
gallery/pefc-logo