Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Välkommen till Åsljunga Pallen


Grund till ny lagerbyggnad

I slutet av v.41 lades grunden till en ny lagerbyggnad. På 1200m2 med 6m höjd kommer lastpallar från den nyinstallerade högkapacitetslinjen lagras. Denna investering är en del i att möta kundernas krav på lagring vad gäller renhet, torrhet och kontaminering.

NCC förbereder marken för ny lagerbyggnad.NCC förbereder marken för ny lagerbyggnad.

Äldsta maskinen utbytt

Maskinen som installerades 1972 för produktion av EUR-pall var en pionjär för hydrauliska spikmaskiner och har tjänstgjort under 44 år. Efter att producerat över 15 miljoner EUR- pallar ersätts den nu av en modern linje som kommer med betydligt högre kapacitet och tillgänglighet.

Den sista pallen som producerades på den nu pensionerade maskinlinjen.Den sista pallen som producerades på den nu pensionerade maskinlinjen.

Uppdatering av fordonsflotta

Den tredje nya lastbilen som levereras av Volvo kommer att transportera biprodukter från Åsljunga Pallen till närliggande massabruk och fjärrvärmeverk. Med en totalvikt på 68 ton kommer antalet transporter att kunna minskas avsevärt till förmån för miljön. 

Efter 135 000 mil har den gamla tjänat ut och ersätts av ny modern miljövänlig teknik. Den nya bilen uppfyller Euro 6 normen som reglerar utsläppen från motorn. Bilen är också förberedd för de nya viktreglerna som kommer inom snar framtid.Efter 135 000 mil har den gamla tjänat ut och ersätts av ny modern miljövänlig teknik. Den nya bilen uppfyller Euro 6 normen som reglerar utsläppen från motorn. Bilen är också förberedd för de nya viktreglerna som kommer inom snar framtid.

 

 ISO-certifiering

Åsljunga Pallen är naturligtvis certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.


Miljö och kvalitetspolicy

Nu finns en uppdaterad miljö och kvalitetspolicy att tillgå under Policy.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?