Standardpall

Standardpallar är grunden i vår tillverkning, standardpallar består av europapallar och halvpallar. EUR-pall kan vi leverera med korta ledtider i stora kvantiteter.

Eur-Pall

Mått: 1200x800

Vikt: ca 20,5kg

Träslag: Gran/Furu

22mm Industripall

Mått: 1200x800

Vikt: ca 15kg

Trädslag: Gran/Furu

16mm Industripall

Mått: 1200x800

Vikt: ca 8,2kg

Trädslag: Gran/Furu

Halvpall tät

Mått 800x600

Vikt: 8,3kg

Trädslag: Gran/Furu