Standardpall - EUR pall & halvpall

Standardpallar är grunden i vår tillverkning, standardpallar består av europapallar och halvpallar. EUR-pall kan vi leverera med korta ledtider i stora kvantiteter.

EUR Pall - Åsljunga Pallen - Träpallar

Eur-Pall

Mått:1200x800

Vikt: approx. 20,5kg

Trä: Gran/Tall

Pall - Industripall 22 mm - Åsljunga Pallen - Träpallar

22mm Industripall

Mått: 1200x800

Vikt: approx. 15kg

Trä: Gran/Tall

Pall - Industripall 16 mm - Åsljunga Pallen - Träpallar

16mm Industripall

Mått: 1200x800

Vikt: approx. 8,2kg

Trä: Gran/Tall

Halvpall - Pall - Åsljunga Pallen - Träpallar

Halvpall tät

Mått: 800x600

Vikt: approx. 8,3kg

Trä: Gran/Tall