Standardpall - EUR pall & halvpall

Standardpallar är grunden i vår tillverkning, standardpallar består av europapallar och halvpallar. EUR-pall kan vi leverera med korta ledtider i stora kvantiteter.

Standardpallar täcker många olika lastbärarbehov, från små och lätta till stora och tunga. Standardpallar är fyrvägspallar, det vill säga att de går att använda med truck från alla fyra riktningar. Lastpallar finns i standarder så som: 

  • EUR-pall
  • EPAL
  • Industripall
  • Halvpall

Vi tillverkar alla sorter. En standardpall är en av de mest kostnadseffektiva lastpallar vi erbjuder. Att välja en standardpall från oss bidrar dessutom till ett bättre och mer hållbart klimat.

EUR pall och EPAL - pallstandarden

EUR-pallen är den första pallstandarden som etablerades redan 1947 i Sverige. Europa följde strax därefter och 1961 bildades den europeiska lastpallspolen. EUR-pallen / EPAL ser lika dan ut idag och grunden och dess funktion är den samma, dessa är idag dem två mest välkända retursystemen gällande lastpallar. Idag finns det två organisationer som tillhandahåller standarden. UIC tillhandahåller EUR-pall standarden, EPAL tillhandahåller EPAL standarden. En EUR-pall och EPAL är direkt utbytbara mot varandra. 

Alla våra standardpallar kan:

  • Transporteras säkert över alla världens gränser.
  • Garanterar en smidig transport av era produkter.
  • Säker och trygg lagerhållning av era produkter.
  • Är klimatsmarta och bidrar till att minska CO2 i atmosfären.

Noga utvalt virke

Våra standardpallar är producerade från noga utvalda virkesartiklar. Vi väljer omsorgsfullt ut våra virkesartiklar genom våra noga utförda kvalitetsrutiner för att säkerställa hög hållfasthet och lång livslängd. Alla våra standardpallar bygger på en grund av solida virkesstycken. Vår produktutveckling och våra produkttester visar en signifikant livslängdsökning genom att enbart använda solida virkesstycken i lastpallens konstruktion. 

Kontakta oss om ni har fler frågor om standardpall och vilka olika typer som finns.

EUR Pall - Åsljunga Pallen - Träpallar

Eur-Pall

Mått:1200x800

Vikt: ca. 23kg

Trä: Gran/Tall

EUR Pall - Industripall 22 mm - Åsljunga Pallen - Träpallar

22mm Industripall

Mått: 1200x800

Vikt: ca. 20kg

Trä: Gran/Tall

EUR Pall - Industripall 16 mm - Åsljunga Pallen - Träpallar

16mm Industripall

Mått: 1200x800

Vikt: ca. 10kg

Trä: Gran/Tall

Halvpall - EUR Pall - Åsljunga Pallen - Träpallar

Halvpall tät

Mått: 800x600

Vikt: ca. 9kg

Trä: Gran/Tall