För besökare

Välkommen till Åsljunga Pallen AB

Vårt företagsområde är ca 7,4ha och sträcker sig över 10 höjdmeter. Bitvis finns det trånga sektioner och områden som är dedikerade till verksamhetens trafik. Dessa områden och trånga sektioner för inte lov att blockeras. Om dessa områden och sektioner blockeras innebär det att vi kommer bli drabbade av produktionsstopp. Det är viktigt att ni som besökare respekterar våra förhållningsregler och stannar i waitingzonen tills dess att ni blir vidare anvisade.

Personbilstrafik

Personbilstrafik med ärende på företagsområdet hänvisas till besöksparkeringen. Sedan tar ni er upp på kontoret för att anmäla er närvaro.

Tung trafik/Lastbil

För tung trafik som antigen ska lossa eller lasta gods hänvisas ni till vår waitingzon. I waitingzon (område C på informationskartan) stannar ni kvar i bilen tills dess att lastningspersonal mött upp er och hänvisat er till rätt lastzon.

Områdesregler

  • Besökare får endast vistas ensamma på området eller i lokalerna efter tillstånd från respektive kontaktperson.
  • Observera och respektera samtliga skyltar och anvisningar.
  • Samtliga besökare skall bära varselväst.
  • Rökning är ej tillåtet för besökare inom hela området.
  • Det är ej tillåtet att föra in eller förtära alkohol inom området.
  • Fotografering är förbjuden.
  • Barn under 18 år får vistas i produktionslokaler och på industriområdet under uppsikt av vuxen.