...

EUR Pall / Epal

EUR Pall Mått och Storlek på

EUR-pallen följer strikta europeiska standarder. Med dess standarddimensioner på 1200 x 800 mm är denna pall specifikt utformad för att passa en mängd olika transport- och lagringsbehov över hela Europa.

EUR Pall Vikt – Både Lätt och Robust

Trots sin lätta konstruktion är vår EUR-pall byggd för att bära tunga laster. Noggrant utvalt och behandlat trämaterial garanterar att pallen håller vikten utan kompromisser.

EUR Pall Höjd – Optimerad för Lagring och Transport

Vår EUR-palls höjd är noggrant kalibrerad för att tillgodose både lagrings- och transportbehov. Den optimerade höjden säkerställer enkel hantering och stapling.

EUR Pall Pris – Värde för Pengarna

Medan vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på alla våra produkter, varierar kostnaden för EUR-pallar baserat på beställningskvantitet och specifika kundbehov. Vi rekommenderar att du kontaktar oss direkt för den mest aktuella prissättningen anpassad för dina behov.

Varför Köpa EUR-pallar från Åsljunga Pallen?

När du väljer att köpa EUR-pallar från oss, investerar du inte bara i en produkt – du investerar i kvalitet, driftsäkerhet och en partner med djup branschkunskap. Varje pall som lämnar våra anläggningar har genomgått rigorösa kvalitetstester. Med vår dedikation till excellence och förståelse för logistikbranschens nyanser, är vi den självklara partnern för dina lastpallbehov.

Övrig standardutrustning & tillval:

Alla våra standardpallar har:

Försänkt spik
Klinkande spik
Brännmärkt
Printad INK

Tillval:

Fasning
Hörnkap
Träkloss
Spånkloss
Flätning
Bandning
FSC

Kontakta oss om ni har fler frågor om standardpall och vilka olika typer som finns.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.