ISMP-15

International Standards For Phytosanitary Measures No. 15 (ISPM 15).

Standarden beskriver fotosanitära åtgärder (värmebehandling) som minskar risken för introduktion och spridning av skadedjur som är förknippade med rörelsen i internationell handel med träförpackningsmaterial som tillverkats av råvirke. 

Värmebehandlingen, HT, innebär att träet, veden, måste värmas tills dess kärna når 56 ° C i minst 30 minuter.

ISPM 15 är till för att förebygga spridningen av växtskadegörare och sjukdomar mellan länder genom att använda specialbehandlat träförpackningsmaterial.

ISPM-15 tillåter förutom värmebehandling även behandling av produkter med kemikalier för att uppnå motsvarande skydd. Åsljunga Pallen utför inte ISPM-15 behandling med kemikalier i någon form. Våra produkter behandlas enbart genom värme.

Förutom att värmebehandla våra produkter utför vi även en torkprocess där vi torkar veden ner till en medelfuktkvot på 16%. Det är generellt en lägre fuktkvot än vad marknaden erbjuder. Det gör vi för att minimera mögelangrepp när produkterna brukas.