...

Våra Standardpallar – EUR pall & halvpall

Standardpallar är grunden i vår tillverkning, standardpallar består av europapallar och andra vanligt förekommande lastpallar. EUR-pall kan vi leverera med korta ledtider i stora kvantiteter.

Standardpallar täcker många olika lastbärarbehov, från små och lätta till stora och tunga. Våra standardpallar är fyrvägspallar, det vill säga att de går att använda med truck från alla fyra riktningar. Lastpallar finns i standardutföranden så som: 

  • EUR-pall
  • Industripall
  • Halvpall

En standardpall är en av de mest kostnadseffektiva och hållbara lastpallar vi erbjuder.

Alla våra standardpallar:

  • Kan transporters säkert över alla världens gränser.
  • Garanterar en säker och smidig transport av era produkter.
  • Förser er med en säker och trygg lagerhållning av era produkter.
  • Är klimatsmarta och bidrar till att minska andelen koldioxid i atmosfären

Övrig standardutrustning & tillval:

Alla våra standardpallar har:

Försänkt spik
Klinkande spik
Brännmärkt
Printad INK

Tillval:

Fasning
Hörnkap
Träkloss
Spånkloss
Flätning
Bandning
FSC

Kontakta oss om ni har fler frågor om standardpall och vilka olika typer som finns.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.