Lastpall - Specialpall

Specialpall är vårt största produktsortiment. En Specialpall är en lastpall som inte följer någon etablerad standard. Det vill säga EUR-Pall, EPAL, Industripall eller halvpall.

  • En specialpall kan vara av helt specifik konstruktion, mått och dimension.
  • En specialpall kan vara av en mer avancerad konstruktion bestående av specifikt konstruerade virkesartiklar.
  • Eller bestå av produktdetaljer i där avancerade utsågningar och fasningar har genomförts för att säkerställa funktionen.


Dessa specifika detaljer erbjuder extra lastsäkring medan lastpallen används. Specialpallar är lastpallar som är perfekta att använda för produkter som ställer andra krav eller högre krav än vad som kan förväntas av en vanlig standardpall.

Specialpall - Högvolym

Det här är enbart exempel på produkter vi tillverkar.

Specialpall - Lågvolym

Utrustning

Försänkt spik
Klinkande spik
Brännmärkt
Printad INK

Behandling

Klin Dried 56° C/30

ISPM-15

Tillval

Brännmärkning
Fasning
Klinkad spik
Målad ändträ
Flätning
Försänkt spik
Hyvlad
Avancerad hålsågning
Bandning
Parmeterbräda
Spånkloss
Träkloss
Hörnkap
FSC

Vi tar fram er lastpall tillsammans

Genom vår historia av innovation och kundcentrerade lösningar sedan 1951 utvecklar vi och producerar högkvalitativa specialpallar. Vi har lösningar för er när det ställs höga krav på produkten och kvaliteten. Specialpallar finns i flera olika konstellationer, som alla ger sitt eget intryck.

Kontakta oss om ni har fler frågor om standardpall och vilka olika typer som finns.