Varför Åsljunga Pallen?

Vi jobbar efter fyra olika kärnvärden som har kommit att bli synonymt med vår organisation. Det är dessa kärnvärden som utgör grunden för företaget och som kännetecknar vårt varumärke. Vi är övertygade om att genom dessa kärnvärden kan vi erbjuda kostnadseffektiva, kvalitativa och hållbara produkter.

Service

Vi är måna om att hålla en hög servicegrad mot alla våra intressenter och ordet service har kommit att bli synonymt med hur vi jobbar. Vår uppgift är att tillhandahålla den tjänst som ni efterfrågar på så bra sätt som möjligt. Vi tror på att en bra service kommer ge oss hållbara affärsrelationer.

Engagemang

Träemballage är en relativt enkel produkt som utsätts för en viktig men tuff uppgift under höga krav. Vi brinner för och tycker det är kul när vi kan leverera rätt produkt för rätt pris med rätt funktion. För att lyckas med det engagerar vi oss 100% i varje situation genom noggrann analys för att vi ska kunna leverera rätt tjänst.

Utveckling

Vi arbetar för en kontinuerlig tillväxt och utveckling och strävar efter att alltid växa hållbart för att bli lite bättre. Vi vill vara bäst och jobbar med kontinuerliga förbättringar för att bli lite bättre överallt hela tiden.

Hållbart

Vi ska vara ansvarsfulla och hållbara. Vi ska inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vi verkar hållbart för miljön genom att arbeta för ett hållbart skogsbruk och en hög nyttjandegrad i vår produktion. Vi verkar för den sociala och ekonomiska tillväxten för samhället och landsbygden genom att vi har valt att bedriva vår verksamhet på landsbygden.

Utveckling

Vi arbetar för en kontinuerlig tillväxt och utveckling och strävar efter att alltid växa hållbart för att bli lite bättre. Vi vill vara bäst och jobbar med kontinuerliga förbättringar för att bli lite bättre överallt hela tiden.

Hållbart

Vi ska vara ansvarsfulla och hållbara. Vi ska inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vi verkar hållbart för miljön genom att arbeta för ett hållbart skogsbruk och en hög nyttjandegrad i vår produktion. Vi verkar för den sociala och ekonomiska tillväxten för samhället och landsbygden genom att vi har valt att bedriva vår verksamhet på landsbygden.