...

Sågad vara

Vi erbjuder sågad vara med ett grönt hjärta för industri och byggsektorn. Vår sågade vara är kostnadseffektivt producerad i vårt moderna sågverk där vi lägger stort fokus på att optimera sågutbytet och ta vara på den skogliga råvaran. Vår standardportföljd är bred och vi kan erbjuda produkter enligt era specifikationer och krav.

H: 16, 19, 22, 25, 30
B: 75, 80, 88, 95, 100, 125, 150

H: 16, 19, 22, 25, 30
B: 75, 80, 88, 95, 100, 125, 150

H: 47, 75, 80, 88, 95
B: 75, 80, 88, 95, 100, 125, 150

H: 47, 75, 80, 88, 95
B: 75, 80, 88, 95, 100, 150

Hållbara produkter från den nordiska skogen

Våra produkter är producerade från noga utvald råvara på nära håll från den nordiska skogen. All vår råvara som vi använder för att producera våra virkesartiklar kommer från hållbart brukade skogar. Träden binder dessutom kol genom att absorbera koldioxid samtidigt som syre bildas. För varje produkt i trä som vi skapar fortsätter veden att lagra koldioxiden under hela dess livstid. Våra sågade trävaror lämpar sig framförallt åt emballage och industrivikre.

FSC

Kontakta oss om ni har fler frågor om standardpall och vilka olika typer som finns.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.