...

Företaget

Åsljunga Pallen är en av Sveriges största och modernaste lastpallstillverkare av trä. Vi är i ständig utveckling och för att vi ska kunna erbjuda marknaden miljövänliga, kostnadseffektiva och högkvalitativa produkter har vi valt att automatisera, effektivisera och digitalisera så mycket av vår cirkulära process som möjligt.

Genom vår erfarenhet och omsorg har vi moderniserat processen och anläggningen där maskin och människa arbetar tillsammans för att möta era behov.

Vår anläggning är en av de modernaste och processen är helt utvecklad i ett cirkulärt perspektiv där inget går till spillo. När träden växer i skogen binder de koldioxid som sedan lagras i veden under hela dess livstid. När träden skördas hjälper vi till att förädla råvaran och ta till vara på alla trädets delar.

Våra produkter kan användas många gånger om. När produkten tjänat sin funktion tar vi gärna tillbaka dessa. Vi hjälper till med att återvinna materialet och genom en koldioxidneutral återvinningsmetod skapar vi förutsättningar för att ny skog ska växa och frodas.

Snabbfakta

Åsljunga Pallen omsätter idag över 250milj kr och har över 80st medarbetare som strävar mot samma mål, att:

  • Erbjuda kundspecifika, välkonstruerade, hållbara och funktionella lastpallar som skapar mervärde i våra kunders godshantering.
  • Erbjuda kvalificerade tjänster vad avser design och konstruktion av lastpallar.
  • Erbjuda en kunskapskedja från skog till färdig lastpall.
  • Branschledande automatiseringsgrad.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.