...

Ett ansvarsfullt skogsbruk

Vi är certifierade enligt PEFC (Promoting Sustainable Forest Management) samt FSC® (Forest Stewardship Council®) vilka är spårbarhetsbevis för trä respektive socialt ansvarstagande avseende miljö. Denna märkning är vårt bevis och garanti för att virket i våra produkter kommer från ett hållbart skogsbruk.

FSC

PEFC

PEFC är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella standarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende certifiering.

Målsättning är att utveckla ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen.

PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification.

Internationellt inkluderar PEFC idag över 750 000 skogsägare och en certifierad skogsmarksareal på 264 miljoner hektar.

PEFC-märkningen på en produkt visar att den är tillverkad av skogsråvara från hållbart brukade skogar enligt PEFCs krav.

I Sverige certifieras skogsbruk enligt Svenska PEFCs Skogsstandard. Drygt 11 miljoner hektar skogsmark är certifierad enligt denna standard.

En effektiv kontroll av PEFC-certifierade skogsägare, entreprenörer och företag garanteras genom revision av oberoende certifieringsorganisationer som är godkända av Swedac, det officiella ackrediteringsorganet i Sverige.

FSC®

FSC® står för Forest Stewardship Council® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC®.

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna.
De som deltar i FSC® vill frivilligt bidra till detta.

FSC®

FSC® står för Forest Stewardship Council® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC®.

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna. De som deltar i FSC® vill frivilligt bidra till detta.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.