...

Vår målsättning – Hållbar lastpall av högst kvalité

Vårt mål är att alla våra produkter skall kännetecknas av hög kvalitet och hållfasthet. Vårt företag och våra produkter ska bidra till en hållbar klimatpåverkan, vara användarvänliga och fungera felfritt i er hantering. Vårt emballage ska bidra till en säker och klimatsmart leverans av era produkter.

Hur kan våra produkter och tjänster hjälpa till och göra er mer effektiva?

Vi erbjuder teknisk rådgivning, eller en omfattande granskning hos er, där vi hjälper till att effektivisera er hantering. Vi är experter på lastpall och internlogistik och arbetar ständigt med produktutveckling och produkthantering. Genom vår erfarenhet vet vi hur en lastpall ska konstrueras och hanteras på bästa sätt för att höja er totala OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Specialpall

Pallkragar & Lådor

Flis, Spån & Bark

Sågad Vara

FSC
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.