...

Produktegenskaper och tillval

En bra lastpall ska ha hög hållfasthet, vara användarvänlig och slitstark för långvarig användning. För att lastpallen ska

Stående kloss

En stående kloss ändrar karaktären på pallen. Det är en smart konstruktion som lämpar sig extra bra vid tunnare virkesdimensioner. Genom att ställa klossen upp hamnar träfibrerna i stående riktigt vilket ger en ökad tryckhållfasthet på hela 7 ggr mot en liggande kloss.

Vid känsliga applikationer med höga krav på pallens höjd är en stående kloss att föredra då klossen exaktkapas före montering för att garantera rätt höjd på pallen.

Försänkt spik

Det finns många olika sätt att producera en lastpall på. Vi har valt att producera våra pallar men hög kvalitet. Vi försänker därför alla vår spik som standard för att minimera att ert gods utsetts för skador av uppstickande spikhuvuden.

Försänkt spik

Det finns många olika sätt att producera en lastpall på. Vi har valt att producera våra pallar men hög kvalitet. Vi försänker därför alla vår spik som standard för att minimera att ert gods utsetts för skador av uppstickande spikhuvuden.

Klinkade spik

Klinkade spik är en avgörande faktor för pallens hållfasthet men även en säkerhetsåtgärd för rivskador. Vi klinkar alla våra spik som förbinder med genomgående funktion. Klinkning är en typ av förnitning/förankring av spiken där spiken böjs på undersidan av brädan. Momentet ökar pallens draghållfasthet avsevärt och ökar antalet cykler som pallen kan användas.

Solid träkloss eller spånkloss

Beroende på pallens applikation kan pallen behöva olika egenskaper och tillverkningsmetoder. Vi tillverkar lika lätt pallar med solid träkloss som med spånkloss. De olika klossarna besitter olika egenskaper och kan lämpa sig bättre för olika situationer. Kontakta oss för att ta reda på vilket alternativ som är bäst för dig.

Träkloss

Spånkloss

Träkloss

Spånkloss

Solid träkloss eller spånkloss

Beroende på pallens applikation kan pallen behöva olika egenskaper och tillverkningsmetoder. Vi tillverkar lika lätt pallar med solid träkloss som med spånkloss. De olika klossarna besitter olika egenskaper och kan lämpa sig bättre för olika situationer. Kontakta oss för att ta reda på vilket alternativ som är bäst för dig.

Hörnkap

Beroende på hur pallen är tänkt att användas kan den behöva hörnkapas. Hörnkapningen gör det möjligt att klä in den packade pallen med plastfilm utan revor eller skador vid överlappningen till pallen. En hörnkapad pall kan även fylla många andra funktioner, så som en ökad användarvänlighet i trånga utrymmen.

Fasning

Vi har möjlighet att fasa bottenbrädan i pallen. En fasad bräda ökar användarvänligheten och förenklar hanteringen av pallen. Fasningen gör dessutom att truckgaffeln lättare tar sig över brädan och på så sätt minimeras risken för påkörningsskador. En fasad bräda gör det även möjlighet att med enkelhet hantera lastpallen från långsidan med en manuell lyftvagn.

Fasning

Vi har möjlighet att fasa bottenbrädan i pallen. En fasad bräda ökar användarvänligheten och förenklar hanteringen av pallen. Fasningen gör dessutom att truckgaffeln lättare tar sig över brädan och på så sätt minimeras risken för påkörningsskador. En fasad bräda gör det även möjlighet att med enkelhet hantera lastpallen från långsidan med en manuell lyftvagn.

Avancerade utsågningar/fasningar

För specifika applikationer utför vi avancerade utsågningar eller fasningar på lastpallen för att garantera särskilda funktioner under dess hantering

ISPM-15 och Klin Dried (KD)

Alla våra pallar är både behandlade enligt ISPM-15 och Kiln Dried (KD). Behandlingen innebär att vi vidtar fotosanitära åtgärder (värmebehandling) som dödar växtskadegörare, till exempel insekter och nematoder samtidigt som vi torkar virket till låga fuktkvoter.

Vi torkar veden ner till en medelfuktkvot på 16 %. Det är generellt en lägre fuktkvot än vad branschen erbjuder. Det här gör vi för att garantera långlivade produkter som står emot mögelangrepp när produkterna brukas.

Klin Dried 56° C/30
ISPM-15
Klin Dried 56° C/30
ISPM-15
ISPM-15 och Klin Dried (KD)

Alla våra pallar är både behandlade enligt ISPM-15 och Kiln Dried (KD). Behandlingen innebär att vi vidtar fotosanitära åtgärder (värmebehandling) som dödar växtskadegörare, till exempel insekter och nematoder samtidigt som vi torkar virket till låga fuktkvoter.

Vi torkar veden ner till en medelfuktkvot på 16 %. Det är generellt en lägre fuktkvot än vad branschen erbjuder. Det här gör vi för att garantera långlivade produkter som står emot mögelangrepp när produkterna brukas.

Bandning

Ibland lämpar det sig att banda pallstapeln för att garantera en säkrare transport och leverans av era pallar. Bandning lämpar sig framför allt till mindre och lättare pallar som kan vid transport på lastbil flytta sig på flaket. Genom att banda stapeln kommer stapeln alltid att levereras rak och stabil.

Flätad stapel

För att effektivisera era leveranser och transportera fler produkter på färre flakmeter kan pallstaplarna flätas. Det blir både en effektivare och mer miljövänlig transport då mindre luft kommer att transporteras samt att pallarna kommer kräva mindre lagringsyta hos er.

Flätad stapel

För att effektivisera era leveranser och transportera fler produkter på färre flakmeter kan pallstaplarna flätas. Det blir både en effektivare och mer miljövänlig transport då mindre luft kommer att transporteras samt att pallarna kommer kräva mindre lagringsyta hos er.

Brännmärking

Print med Bläck

Brännmärkning eller print med bläck

Vi kan märka våra produkter med antigen brännmärkning eller printing med bläck. Vi märker alla våra pallar enligt de standarder och krav so finns. Det finns även möjlighet att märka pallarna med era egna unika texter, nummer, bilder eller logotyper.

Hyvlade träkomponenter

Hyvlade komponenter erbjuder många fördelar. Pallens konstruktionstoleranser med dess virkespassning och mått kan preciseras och minskas för att säkerställa exakta mått i olika logistiska applikationer som är känsliga. Minskade toleranser kan bidra att öka er totala OEE i ert flöde som ställer höga krav på lastbärare.

En hyvlad pall har en slät yta och den är ren från lösa flisor och spån. Den är därav mycket lämplig för applikationer som ställer höga krav på renhet.

Hyvlade träkomponenter

Hyvlade komponenter erbjuder många fördelar. Pallens konstruktionstoleranser med dess virkespassning och mått kan preciseras och minskas för att säkerställa exakta mått i olika logistiska applikationer som är känsliga. Minskade toleranser kan bidra att öka er totala OEE i ert flöde som ställer höga krav på lastbärare.

En hyvlad pall har en slät yta och den är ren från lösa flisor och spån. Den är därav mycket lämplig för applikationer som ställer höga krav på renhet.

Helmålning

Ändträsmålning

Helmålning eller ändträsmålning

En målad pall fyller många praktiska funktioner. Vi har möjlighet att måla hela pallen eller enbart ändträet på brädorna i vilken färg ni önskar. En målad pall bidrar till användbarheten genom en ökad igenkänningsfaktor. Andra fördelar med färger är att pallen kan på ett bättre sätt förmedla och marknadsföra ert budskap och era produkter.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.