...

Flis, spån & Bark

Från vår process framställs även flis, spån och bark.

Flisen håller standardiserad storlek och fungerar bra till massaindustri eller för energiutvinning.

Spån och bark fungerar som strö/underlägg till djur, för eldning och till jordförbättring.

En stor del av stocken i vår sågverksproduktion blir sågverksflis. Majoriteten av flisen används för massaproduktion.

Vårt högkvalitativa spån är tillverkad av förnyelsebar råvara från den nordiska skogen. Allt spån ä fri från tillsatser och kemikalier och består enbart av rena träfibrer.

Vi tar effektivt tillvara på all bark från träden. Vi vidareförädlar barken från stocken till en högklassig energibark för förnyelsebar energiutvinning. Fungerar bra att blanda ut torra bränslen med.
Vår bark är efterfrågad av hållbara fjärrvärmeverk.

Kontakta oss om ni har fler frågor om standardpall och vilka olika typer som finns.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.