Hållbarhet

Vi ska vara ansvarsfulla och hållbara. Vi ska inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vi verkar hållbart för miljön genom att arbeta för ett hållbart skogsbruk och en hög nyttjandegrad i vår produktion. Vi verkar för den sociala och ekonomiska tillväxten för samhället och landsbygden genom att vi bedriver vår verksamhet på landsbygden.

Vår process är en cirkulär ekonomi och erbjuder:

  • Kostnadseffektiv hållbart emballage som kan nyttjas länge och många gånger om. 
  • Solitt trä likt våra lastpallar kan i princip materialåtervinnas till 100%.
  • En cirkulär ekonomi från skog till färdig lastpall för retur och återvinning.
  • Vi gissar inte, vi beräknar och konstruerar emballaget efter ert behov så pallen blir så kostnadseffektiv och miljövänlig den kan bli.
  • Vi köper inte bara PEFC™ och FSC® certifierad råvara vi är själva certifierade i PEFC™ och FSC® och vi jobbar kontinuerligt med att säkerställa ett hållbart skogsbruk.
  • Vi använder inga farliga kemikalier för behandling av våra produkter utan vi utför enbart behandling med värme.
  • Vår maskinpark är innovativ och tekniskt avancerad och vi är troligtvis en av världens modernaste lastpallstillverkare.
  • Trädet binder som mest CO2 när det växer vilket betyder att ett hållbart skogsbruk skapar förutsättningarna att minska vår klimatpåverkan genom att kontinuerligt hållbart bruka vår skog
     
bild