Företaget

Åsljunga Pallen omsätter idag över 200milj kr och har över 70st medarbetare som strävar mot samma mål, att:

 • Erbjuda kundspecifika, välkonstruerade och funktionella lastpallar som skapar mervärde i våra kunders godshantering.
 • Erbjuda kvalificerade tjänster vad avser design och konstruktion av lastpallar.
 • Erbjuda en kunskapskedja från skog till färdig lastpall.
 • Branschledande automatiseringsgrad.

Åsljunga Pallen

Företaget består idag av ett sågverk och sex sammansättningsenheter. Sammansättningsenheterna delar vi in efter kapacitet där vi har två större maskinlinjer som utgör våra flaggskepp gällande produktion av lastpallar. I dessa maskinlinjer vill vi helst göra fler än 5 000–10 000 pallar per produktion. Vidare producerar vi pallar i två av dem mest moderna robotlinjer som finns för produktion av pallar. Dessa linjer är optimala för att producera mindre pallserier, <5 000st pallar. För riktigt stora och otympliga pallar använder vi idag en robotcell där människa och robot arbetar tillsammans. Som komplement till vår moderna maskinpark finns vår handspikningsavdelning där vi tillverkar det mest specialanpassade träemballaget som finns på marknaden.

Hjärtat i vårt företag är sågverket där vi producerar alla olika virkesartiklar som vi sedan sammanfogar till den slutliga produkten. Råvaran är pallvirke som är ett unikt sortiment för regionen och något som vi tillsammans med andra aktörer utvecklat för att skapa en hållbar utveckling och tillvaratagande på våra naturtillgångar.

Lastpall - EUR pall - Åsljunga pallen - Vy på fabriken

Träemballage

Träemballageförpackningar har till uppgift att skydda godset under transport och lagring. Emballaget bör också vara utformad efter den hantering som kommer ske. När förpackningen har regelbunden form och standardiserade mått finns det olika retursystem. Retursystemen kan vara gemensamma eller kundspecifika.

Emballagets utformning påverkas av:

 • Godsets vikt och tyngdpunkt i höjdled och sidled.
 • Om godset är likformigt i vikt och form och kan fördelas jämt över lastpall eller lådbotten.
 • Godsets värde och känslighet för påverkan, exempelvis korrosion.
 • Godsets mått om det är självbärande eller stödjande för emballaget.
 • Transportsätt och distribution.
 • Hantering av produkten hos kund och mellanled.
 • Kvalitet och hållbarhet.
Lastpall - EUR pall - Åsljunga pallen - Träemballage

Lastpall

Lastpallar är idag en av de vanligaste emballagetyper på grund av dess många användningsområden. Lastpallen uppkom som en direkt följd av den första gaffeltrucken som användes på 1920-talet i USA. Lastpallen utvecklades i samband med att det skulle gå smidigt och enkelt att frakta krigsmaterial under andra världskriget. I Europa var det järnvägsföretagen som drev frågan om att skapa en standardisering av lastpallen. Sverige var tidiga och lyckades att skapa en gemensam standard 1947, SJ-Pallen. Därefter följde Schweiz och Tyskland och den Europeiska lastpallpoolen grundades 1961, EUR pall

Lastpall - EUR pall - Åsljunga Pallen - Lastpallar
Denna hemsida använder cookies för statistik och inställningar. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Klicka och läs mer här.