Vad är en bra lastpall?

Lastpallen syfte

En lastpall har till syfte att på ett säkert och kontrollerat sätt bära och skydda produkter under transport från en punkt till en annan och under lagring.

Råvaran

Grunden för lastpallen är att råvaran håller hög kvalitet. Trä är ett hygroskopiskt material och för att tillverka en bra lastpall ställs det höga krav på hur råvaran har fått växa, hur den väljs ut ur skogen och hur den senare bearbetas till virkesartiklar.

Lastpall av hållbart virke

En bra lastpall ska därför vara konstruerad av bra hållfast virke som ej kan kollapsa under transport. Vidare är förbindare (spik) av högkvalitativt stål samt spiklängd och spikdiameter viktigt för att säkerställa hållfastheten och hållbarheten av lastpallen och säkerställa en lång livslängd på lastpallen.

 

Tillverkningsprocessen

Tillverkningsprocessen kräver hög noggrannhet och kvalitet för att säkerställa en korrekt sammansättning av lastpallen. Det är i sammansättningsprocessen där lastpallens virkespassning avgörs. Virkespassning är hur lastpallens olika virkesartiklar/detaljer är inpassade och sammanfogade med varandra. Genom en bra virkespassning säkerställs lastpallens detaljmått och yttermått. 

Extra hållbar lastpall

De bästa och mest högkvalitativa lastpallarna är tillverkade med en teknik som kallas för klinkade spik. Det innebär att spiken pressas igenom virkesartiklarna som den ska förbinda för att på undersidan klinkas (böjas) längs med virkesartikeln. Genom att använda klinkade spik i lastpallen ökar dess hållfasthet signifikant. 

 

Ekonomi och hållbarhet

En bra lastpall utför sin uppgift föredömligt samtidigt som den är kostnadseffektiv. Lastpallen ska vara utformad och konstruerad på ett så effektivt och hållbart sätt för dennes användning som möjligt. 

Om en lastpall är överdimensionerad kommer lastpallen att bli ineffektiv och användningskostnaden hög. Dessutom kräver en överdimensionerad lastpall mer råvara och råvaruutbytet blir inte lika hållbart. Är lastpallen underdimensionerad är risken stor att lastpallen kollapsar och går sönder under nyttjandet. 

Lastpallens nyttjande

För att på ett effektivt sätt kunna nyttja en lastpall krävs det att lastpallens virkesartiklar är behandlade enligt ISPM-15. Det innebär att virket är behandlat för att minimera risken för skadedjur och insektsspridning mellan olika länder. 

 

Behandlingar

ISPM-15 behandling är möjligt att utföra i form av värmebehandling men också med hjälp av kemikalier. Värmebehandling är ett bättre alternativ avseende miljö och hälsorisker och ger lika bra skydd om det utförs på ett korrekt sätt. 

 

Återanvändning och återvinning av lastpallen

En bra lastpall ska ha hög hållfasthet så den kan konsumeras under många användningscykler. Den skall vara konstruerad och designad för att enkelt kunna repareras vid skada för att fortsätta kunna brukas. När lastpallen är uttjänad och skall återvinnas skall det gå smidigt och enkelt. För att en lastpall ska kunna återvinnas enkelt och miljövänligt krävs det att lastpallen ej är kemikaliebehandlad.

Värmebehandlade lastpallar tjänar ett syfte efter att dem är uttjänta. Dessa lastpallar kan enkelt och smidigt krossas till flis för värme och energiförsörjning.